Christelijke verhalen

verhalen om je te raken

De Goudsmid

Enkele vrouwen van een bijbelstudiegroep lazen samen het boek Maleachi. In hoofdstuk drie lazen ze over een Goudsmid die het zilver reinigde.

Maleachi 3 vers 2 en 3
2 Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.
3 En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver; dan zullen zij den HEERE spijsoffer toebrengen in gerechtigheid.

Ze vroegen zich af wat dit te betekenen had, juist ook als het gaat om het karakter van God.

Eén van de vrouwen zegde toe een Goudsmid op te zoeken. Ze maakte een afspraak en ging bij een Goudsmid op bezoek, zonder precies uit te leggen waar ze voor kwam, wat ze wilde weten en waarom.

Ze vroeg hem hoe hij het zilver zuiverde en of ze erbij mocht kijken. Terwijl ze toekeek legde hij uit dat het zilver op het heetste punt in het vuur moest komen om alle onreinheden eruit te branden. De vrouw dacht weer aan het bijbelgedeelte en vroeg zich af of God ons daarom in de hitte van de beproeving brengt om ons leven te reinigen en te zuiveren.

Toen vroeg ze of de Goudsmid erbij moest blijven zitten tijdens het reinigingsproces. “Ja”, zei de man, “want ik moet er voortdurend mijn oog op houden, zodat het zilver niet te lang in de hitte is en verbrandt”. Toen vroeg de vrouw hoe hij het moment wist dat zilver geheel gereinigd was.

De Goudsmid antwoordde: “O, dat is eenvoudig, als ik mijn eigen beeld weerspiegeld zie in het zilver”.

 

Volg ons via RSS feed. U kunteen bericht achterlaten, of trackback vanaf uw eigen site.

Laat een reactie achter